MNE alubouw
Constructie werkplaats voor Aluminium en Staal

Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestaan uit: de fabricage van aluminium schepen van snijpakket tot een compleet casco. Waaronder het samenstellen en aflassen van deze aluminiumcasco’s.

Tevens verzorgen wij de fabricage van staalconstructies en ballastblokken. Aluminiumconstructies kunnen we verzorgen vanaf het ontwerp, inclusief tekeningen en berekeningen