MNE alubouw
Constructie werkplaats voor Aluminium en Staal

Privacy verklaring
Dit is de privacyverklaring van MNE, gevestigd te Mijdrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55387152.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@MNEbv.eu

Op onze site verwerken wij alleen uw persoonsgegevens als u uw contactgegevens achterlaat. Met deze gegevens doen wij niets anders dan contact met u opnemen. Mocht hier een zakelijke relatie/opdracht uitkomen, dan verwerken wij deze gegevens in onze bestanden. Mocht het bij een eenmalig contact blijven, dan verwijderen wij de gegevens na 1 maand.
In geval van het reageren op een vacature worden deze persoonsgegevens verwerkt, zoals dat in dit proces behoort. De gegevens worden tijdens de sollicitatieprocedure bewaard. Nadat deze vacature is vervuld, worden de cv’s die wij hiervoor ontvangen, direct vernietigd, tenzij wij hiervoor expliciet toestemming van een potentiële kandidaat hebben gekregen.

Wij plaatsen/sturen geen cookies mee, wij tellen wel het bezoek aan de pagina’s van onze website.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de MNE uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die MNE met u heeft, tenzij MNE wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht MNE te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij MNE op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal MNE deze verwijdering doorgeven aan andere organisaties die de betreffende gegevens van MNE hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
MNE treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wijziging van het privacy beleid
MNE past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal MNE er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of MNE wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Simon Glas
E-mail: info@MNEbv.eu
Telefoonnummer: 0297230455

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.